Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
330
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
 
SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 
HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
 
HDAVI Control™ är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation.
 
“AVCHD”, “AVCHD Progressive” och “AVCHD Progressive”-logotypen är varumärken som tillhör 
Panasonic Corporation och Sony Corporation.
 
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. 
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
 
Adobe är ett varumärke eller registrerat varumärke för Adobe Systems Incorporated i USA och/
eller andra länder.
 
Pentium är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.
 
Windows och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och/eller andra länder.
 
iMovie, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra 
länder.
 
iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra 
länder.
 
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
 
Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
 
Logotypen Wi-Fi CERTIFIED™ är en certifieringsmarkering tillhörande Wi-Fi Alliance
®
.
 
Logotypen Wi-Fi Protected Setup™ är en certifieringsmarkering tillhörande Wi-Fi Alliance
®
.
 
”Wi-Fi
®
” och ”Wi-Fi Direct
®
” är registrerade varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance
®
.
 
”Wi-Fi Protected Setup™”, ”WPA™” och ”WPA2™” är varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance
®
.
 
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification 
marks of the Digital Living Network Alliance.
 
QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.
 
Den här produkten använder “DynaFont” från DynaComware Corporation. DynaFont är ett 
registrerat varumärke som tillhör DynaComware Taiwan Inc.
 
Andra namn, företagsnamn och produktnamn som nämns i denna bruksanvisning är 
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.