AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
55
Usuwanie
Znaczenie symbolu „kubła na kółkach“
Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami 
gospodarstwa domowego.
Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki. 
Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe 
metody utylizacji odpadów.
Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.
Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard