Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
135
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med exponeringskompensation
Bildtagningsläge: 
Korrigerar exponeringen vid motljus eller när motivet är för mörkt eller för ljust.
1
Vrid på vridreglaget för 
exponeringskompensation för att välja 
kompensationsvärde
Underexponerad
Optimal exponering
Överexponerad
Justera exponeringen mot [+]
Justera exponeringen mot [-] 
 •Värdet för exponeringskompensation kan ställas in inom intervallet –3 EV till +3 EV.
 
Detta kanske inte är möjligt i vissa fall till följd av ljusstyrkan.
 
Om [Autom. Expon.komp.] för [Blixt] i [Insp]-menyn ställs in på [ON], justeras även blixtens styrka 
automatiskt baserat på värdet för exponeringskompensationen.