Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
136
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ställa in ISO-känsligheten
Bildtagningsläge: 
Ställ in ISO-känsligheten (ljuskänsligheten) manuellt.
Vi rekommenderar högre inställningsvärden för att ta tydliga bilder på mörka platser.
1
Tryck på [ISO]-knappen (   )
2
Ställ in vridreglaget i ISO-känslighetsläget 
och tryck på [MENU/SET]
AUTO
ISO-känsligheten ställs in automatiskt inom ett intervall upp till 3200
*
1
 
beroende på motivets ljusstyrka.
(Intelligent ISO)
ISO-känsligheten ställs in automatiskt inom ett intervall upp till 3200
*
1
 
beroende på motivets rörelser och ljusstyrka.
100
*
2
/200/400/800/1600/
3200/6400/12800/25600
ISO-känsligheten är fast inställd på vald inställning.
 •Om [ISO-ökning] ställs in på [1/3EV] kan flera 
ISO-känslighetsinställningar väljas. 
*
1
  Om [ISO begr set] 
 i [Insp]-menyn ställs in på annat än [OFF], ställs ISO-känsligheten 
automatiskt in i ett intervall upp till värdet i inställningen [ISO begr set].
*
2
  Endast om [Utökad ISO] är [ON].
Inställningsguide
Känslighet
[200]
[25600]
Plats
(rekommenderas)
Ljust 
(utomhus)
Mörkt
Slutartid
Långsam
Snabb
Störningar
Låg
Hög
Oskärpa i motivet
Hög
Låg