Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
212
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Texttryck]
Du kan stämpla inspelningsdatum och tid, namn, resmål, resedatum m.m. på de tagna 
stillbilderna.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Texttryck] → [Enskild] eller [Flera]
2
Välj en stillbild
[Enskild]
  Använd     för att välja en stillbild, och tryck på [MENU/SET]
Text 
Text 
tryck
tryck
[Flera] (upp till 100 bilder)
  Använd         för att välja en stillbild, och tryck på 
[MENU/SET]
 •För att avbryta →  Tryck på [MENU/SET] igen.
 •För att utföra ändringen → Använd   för att välja [Utför], och 
tryck på [MENU/SET].
 Inställning för [Texttryck]
(  [Texttryck] redan inställd)
Utför
3
Använd     för att välja [Inst], och tryck på [MENU/SET]
4
Använd     för att välja alternativ och tryck sedan på [MENU/SET] 
5
Använd     för att välja inställning, och tryck på [MENU/SET] 
6
Tryck på [ 
 ]-knappen
7
Använd     för att välja [Utför], och tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.