Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
226
SQW0034
Wi-Fi
Wi-Fi
®
-funktion och NFC-funktion
 •Om du trycker på [Wi-Fi]-knappen under en Wi-Fi-anslutning händer följande: 
[Avsluta anslutningen]
Avslutar Wi-Fi-anslutningen.
[Ändra destination]
*
1
Avslutar Wi-Fi-anslutningen och gör att du kan välja en 
annan Wi-Fi-anslutning.
[Ändra inställningar för att skicka bilder]
*
2
För mer information 
.
[Registrera nuvarande dest. som 
favorit]
*
1
Du kan registrera den aktuella 
anslutningsdestinationen eller anslutningsmetoden 
för att enkelt ansluta med samma anslutningsmetod 
nästa gång.
[Nätverksadress]
Visar MAC-adressen och IP-adressen för den här 
enheten 
.
*
1
  Det här alternativet visas inte om du trycker på   för att skicka bilder till webbtjänster medan 
bilderna visas 
.
*
2
  Det här alternativet visas inte om destinationen för [Fjärrstyrd fotografering och vy], 
[Uppspelning på TV] eller [Skicka bilder som är lagrade i kameran] är inställd på [Skrivare].
 
Ta inte ut minneskortet eller batteriet eller förflytta dig till ett område utan mottagning 
medan du skickar bilderna.
 
Kameran kan inte användas för att ansluta till en offentlig trådlös LAN-anslutning.
 
Använd en enhet som är kompatibel med IEEE802.11b, IEEE802.11g eller IEEE802.11n när du 
använder en trådlös åtkomstpunkt.
 
Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri när du skickar bilder.
 
När batteriindikatorn blinkar rött kanske anslutningen till annan utrustning inte kan starta eller så 
kan anslutningen avbrytas. (Ett meddelande, till exempel [Kommunikationsfel], visas.)
 
När du skickar bilder via ett mobilt nätverk kan höga dataöverföringsavgifter komma att tas ut 
beroende på hur ditt avtal ser ut.
 
Bilderna kanske inte kan skickas helt och hållet beroende på förhållandena för radiovågor. Om 
anslutningen avslutas medan bilderna skickas kan ofullständiga bilder komma att skickas.
 
Skärmen kan bli förvrängd en kort stund medan kameran är ansluten till tjänsten, men detta 
påverkar inte bilden som skickas.