Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
227
SQW0034
Wi-Fi
Vad du kan göra med Wi-Fi-funktionen
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon 
Ta bilder via en smarttelefon (fjärrbildtagning)
Visa bilder från kameran på en smarttelefon/surfplatta
Spara bilder från kameran på smarttelefonen/surfplattan
Skicka bilder i kameran till sociala nätverkstjänster
Skriva platsinformation på bilder i kameran
Ansluta enkelt, överföra bilder enkelt
Du kan enkelt använda Wi-Fi-funktionen 
genom att trycka och hålla ned [Wi-Fi]-knappen 
eller använda NFC-funktionen.
eller
Tryck och 
håll ned
Håll enheten nära 
kameran
Visa stillbilder på en TV 
Trådlös utskrift 
Skicka bilder till en AV-enhet 
Stillbilder och rörliga bilder kan skickas till AV-utrustning i ditt hem (egen AV-utrustning). 
Skicka bilder till en dator 
Använda webbtjänster 
Genom ”LUMIX CLUB” kan du skicka stillbilder och rörliga bilder till sociala 
nätverkstjänster, osv. Du kan ta emot stillbilder och rörliga bilder på en dator eller 
smarttelefon/surfplatta med användning av tjänsten Cloud Sync.
 •I den här instruktionsboken används hädanefter termen ”smarttelefon” både för 
smarttelefoner och surfplattor, såvida det inte finns en särskild anledning att skilja dem åt.