Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
82
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Om programförskjutning
Funktionen som upprätthåller samma exponering (ljusstyrka) när slutartiden och 
bländarvärdet ändras kallas ”programförskjutning”. Programförskjutningsfunktionen 
kan användas för att ta bilder genom att justera slutartiden och bländarvärdet även i 
[AE för program]-läget.
<Exempel på programförskjutning>
1.4
2.0
2.8
4.0
5.6
8.0
11
16
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000
1/2000
1/4000
1/8000
1/16000
17
18
19
20
21
22
23
24
25
(Bländarvärde)
(EV)
(Slutartid)
 Programförskjutningsvärde
 Programförskjutningsdiagram
 Gräns för programförskjutning
 
EV är en förkortning av ”Exposure Value” (exponeringsvärde), en enhet som indikerar 
exponeringsstyrkan. EV-värdet ändras med bländarvärdet och slutartiden.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Programförskjutning kan inte användas i följande fall:
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När [Känslighet] är inställt på [ 
 ]