Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
18   
VQT4S99 (LV)
Izvēlnes iestatīšana
Lai veiktu darbības izvēlnē, sekojiet šādiem soļiem
Piemērs: [AF Mode] (AF režīma) iestatīšana no       uz       
[AE programmas] režīmā
 
Nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/Iestatīt), lai 
atvērtu izvēlni
Pārslēgšanās uz [REC] (Ierakstīt) izvēlni
Ar kursora pogām izvēlieties [Rec] un
nospiediet [MENU/SET]
 
• Izvēlnes veidu var izvēlēties arī veicot
  pieskārienus. 
Nospiediet         lai izvēlētos 
[AF Mode] (AF režīmu) un 
nospiediet [MENU/SET] 
(Izvēlne/Iestatīt)
 
 
• Atkarībā no izvēlētās funkcijas – tās 
  iestatījums var neparādīties uz ekrāna 
  vai tikt attēlots citādā veidā. 
Nospiediet         lai izvēlētos 
un tad atkal nospiediet [MENU/
SET] (Izvēlne/Iestatīt), lai 
iestatītu
 
Nospiediet [           ]  vairākas 
reizes, lai aizvērtu izvēlni
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard