Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
35
SQW0034
Förberedelser
Ta fram ofta använda menyer direkt  (snabbinställningsmenyn)
Ändra snabbinställningsmenyn till önskat alternativ
Ställ in [Q.MENU] 
 i [Anpassad]-menyn på [CUSTOM] för att ställa in 
snabbinställningsmenyn efter önskemål. Upp till 15 alternativ kan ställas in på 
snabbinställningsmenyn.
1
Tryck på   för att välja [   ] och tryck sedan på 
[MENU/SET]
2
Tryck på         för att välja menyalternativet i 
översta raden och tryck sedan på [MENU/SET]
Alternativ som kan ställas in 
som snabbinställningsmenyer
Alternativ som kan 
visas på skärmen med 
snabbinställningsmenyn
3
Tryck på     för att välja det tomma området i 
nedersta raden och tryck sedan på [MENU/SET]
 •Om det inte finns ett tomt område i nedersta raden kan du byta 
ut ett befintligt alternativ mot ett nytt som du väljer genom att 
markera det befintliga alternativet.
 •För att avbryta inställningen går du till nedersta raden genom att 
trycka på  , väljer ett alternativ att avbryta och trycker sedan på 
[MENU/SET].
 •Följande alternativ kan ställas in:
[Insp]-menyn/Bildtagningsfunktioner
 •[Fotostil] 
 •[Bildstorlek] 
 •[Kvalitet] 
 •[AFS/AFF/AFC] 
 •[Mätningsläge] 
 •[i.dynamisk] 
 •[Int. upplösning] 
 •[HDR] 
 •[Slutartyp] 
 •[Blixtinställning] 
 •[Blixtjustering] 
 •[i.Zoom] 
 •[Digital zoom] 
 •[Stabilisator] 
 •[Känslighet] 
 •[Vitbalans] 
 •[AF-läge] 
 •[Matningsläge] 
[Film]-menyn
 •[4K-FOTO] 
 •[Videobildinst.] 
 •[Bildläge]