Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
189
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
 
Om kompatibilitet för inspelade rörliga bilder
Rörliga bilder som spelats in i [AVCHD] eller [MP4] kan spelas upp med sämre bild- 
eller ljudkvalitet eller kanske inte kan spelas upp alls även med utrustning som är 
kompatibel med dessa format. Inspelningsinformationen kanske inte heller visas som 
den ska. I detta fall använder du denna enhet.
 •Vid import och uppspelning av rörliga bilder inspelade med [FHD/28M/50p], 
[FHD/24M/25p], eller [FHD/24M/24p] i [AVCHD] med användning av annan enhet 
än den här, krävs en kompatibel Blu-ray spelare eller PC med ”PHOTOfunSTUDIO” 
installerat.
 •Information om rörliga bilder inspelade i [4K/100M/25p] eller [4K/100M/24p] i formatet 
[MP4] finns i avsnittet ”Uppleva rörliga bilder i 4K” 
(→274)
.
Justera fokus under inspelning av rörliga bilder ([Kontinuerlig AF])
Bildtagningsläge: 
Fokuseringen varierar beroende på fokusläget 
 och inställningen av 
[Kontinuerlig AF] i menyn [Film].
[Fokus]
[Kontinuerlig AF]
Inställning
[AFS]/[AFF]/ 
[AFC]
[ON]
Möjliggör konstant, automatisk fokusjustering under 
inspelning av rörliga bilder. 
[OFF]
Fixerar fokuspositionen i början vid inspelning av rörliga 
bilder.
[MF]
[ON] / [OFF]
Möjliggör manuell justering av fokus. 
 •Om fokusläget ställs in på [AFS], [AFF], eller [AFC], fokuserar kameran igen om 
avtryckaren trycks ned halvvägs under inspelning av rörliga bilder.
 •Om autofokusfunktionen är aktiverad under inspelning av rörliga bilder, kan 
fokuseringsljudet spelas in under vissa förhållanden. Om du vill dämpa det här ljudet 
rekommenderar vi att du ställer in [Kontinuerlig AF] på [OFF] i menyn [Film].
 •Vid användning av zoom under inspelning av rörliga bilder kan fokuseringen ta lite tid.