AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
52
•  Wyłączyć maszynkę za pomocą wyłącznika.
•  Zdjąć grzebień długości cięcia i ponownie włączyć maszynkę do włosów.
Czynności Końcowe
•  Wyłączyć urządzenie. Widać „OFF“ na przełączniku.
Czyszczenie i Konserwacja
•  Regularne czyszczenie i konserwacja zapewniają optymalne rezultaty i długi czas życia.
•  Wyłączyć urządzenie i odłączyć go od sieci, jeśli to konieczne.
 
OSTRZEŻENIE:
•  Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
•  Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilacz od źródła zasilania.
 
Uwaga:
•  Nie stosować szczotki drucianej lub innych rysujących przedmiotów.
•  Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.
•  Aby usunąć pozostałości włosów, użyć szczotki do czyszczenia.
•  Zdjąć nasadkę z grzebieniem.
•  Obudowę wyczyścić lekko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne.
Zakładanie/zdejmowanie głowicy maszynki do strzyżenia
Głowica maszynki do strzyżenia jest zablokowana na obudowie. Patrz rys. (a) na str. 3.
1.  Przesuń do tyłu głowicę maszynki do strzyżenia kciukiem w celu zwolnienia zatrzasku.
2.  Regularnie wpuszczać 1-2 krople oleju do głowicy maszynki.
3.  Załóż ponownie głowicę maszynki do strzyżenia po zakończeniu czyszczenia, dopaso-
wując najpierw zaczep do obudowy. Następnie dociśnij element strzyżący do obudowy 
do momentu zablokowania na miejscu.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard