Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
108
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Ställa in bildkvalitet och bildstorlek
Ställa in bildstorleken
Bildtagningsläge: 
Ju högre antal bildpunkter desto mer detaljrik blir den färdiga bilden, även om den skrivs 
ut på ett stort ark.
 → 
 [Insp] → [Bildstorlek]
Bildformat
4:3
1:1
16:9
3:2
[Bildstorlek]
[L] 12.5M
4112×3088
[L] 10M
3088×3088
[L] 11M
4480×2520
[L] 12M
4272×2856
[   M] 6.5M
2976×2232
[   M] 5M
2240×2240
[   M] 8M
3840×2160
[   M] 6.5M
3120×2080
[   S] 3M
2048×1536
[   S] 2.5M
1536×1536
[   S] 2M
1920×1080
[   S] 3M
2112×1408
 
Om [Bildfrekvens] ställs in på [SH] fixeras [Bildstorlek] på [S].
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder