Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
110
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Ställa in bildkvalitet och bildstorlek
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Följande effekter kan inte användas på bilder i filformatet RAW.
 •[Intelligent auto]-läge
 •Bildeffekter (filter)
 •Vitbalans
*
1
 •[Fotostil]
*
1
 / [Markera skuggor]
*
1
 / [i.dynamisk]
*
1
 / [Inga röda ögon]
*
2
 / [Int. upplösning]
*
1
 / 
[Färgutrymme]
*
1
 ([Insp]-menyn)
 
Du kan inte ställa in [ 
 ], [ 
 ] eller [   ] i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
*
1
  Vid användning av [RAW-bearbetning] i [Spela]-menyn justeras inställningarna baserat på de 
inställningar som används vid bildtagning. Därför kan bilder i filformatet JPEG sparas genom att 
använda de inställningar som används vid bildtagning.
*
2
  Om [Inga röda ögon] aktiveras vid bildtagning kan du använda [RAW-bearbetning] i 
[Spela]-menyn för att spara bilder i filformatet JPEG där röda ögon detekterats och åtgärdats.