Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
149
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta bilder med självutlösare
 
Om du tar en bild med en blixt när [   ] är inställt kan blixteffekten vara instabil i vissa fall.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Den kan inte ställas in på [   ] i följande fall:
 •När Vitbalansgaffling är inställt
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Under inspelning med T (tid)
 
Självutlösaren är avaktiverad i följande fall:
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När [4K-FOTO] är inställt på [ON]
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen 
[Auto. Fotografering])