Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
147
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ändra bildformat automatiskt samtidigt som du tar bilder  
[Formatgaffl.]
Bildtagningsläge: 
När avtryckaren trycks ned en gång tar kameran automatiskt fyra bilder i fyra olika 
bildformat (4:3, 3:2, 16:9 och 1:1). (Slutaren låter bara en gång.)
1
Tryck på knappen [ 
 ] (   )
2
Tryck på     för att välja 
formatgafflingsikonen ([   ]) och tryck på 
[MENU/SET]
Området som kan tas för 
varje bildformat visas.
3
Fokusera på motivet och ta en bild
 
Avsluta formatgaffling
I steg 
2
, väljer du [   ] ([Enskild]) eller [ 
 ].
 
Om [Bildstorlek] ställs in på [S] ändras inställningen automatiskt till [M].
 
Samma inställningar för slutartid, bländarvärde, fokus [Exponering], [Vitbalans] och [Känslighet] 
används för alla fyra bilder.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
[Formatgaffl.] är avaktiverat i följande fall:
 •När bildeffekten (filter) ställs in ([Grov monokrom], [Silkeslen monokrom], [Leksakseffekt], 
[Effektfull leksakseffekt], [Miniatyr effekt], [Mjuk fokusering], [Stjärnfilter], [Solsken])
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När [4K-FOTO] är inställt på [ON]
 •Under inspelning med T (tid)
 •När Vitbalansgaffling är inställt
 •När [Kvalitet] är inställt på [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen 
[Auto. Fotografering])
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Om [Sam. insp. m/u filter] är inställt på [ON]