Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
165
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ställa in profilen för ett spädbarn eller ett husdjur
Bildtagningsläge: 
Namn eller födelsedatum kan anges för ett spädbarn eller ett husdjur innan en bild tas, för 
att visa namnet eller åldern i månader/år på bilden.
 
Ange namn och ålder i månader/år
  Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Profilinställning]
Inställningar: [   ] ([Baby 1]) / [   ] ([Baby 2]) / [   ] ([Sällskapsdjur]) / [OFF] / [SET]
  Använd     för att välja [SET] och tryck sedan på [MENU/SET]
  Använd     för att välja [Baby 1], [Baby 2] eller [Sällskapsdjur] och tryck sedan på 
[MENU/SET]
  Använd     för att välja [Ålder] eller [Namn] och tryck 
sedan på [MENU/SET]
  Använd     för att välja [SET] och tryck sedan på 
[MENU/SET]
Ålder:  Ange födelsedatum med         och tryck på [MENU/SET]
Namn: (Se ”Ange text”: 
)
  Använd   för att välja [Exit] och tryck sedan på 
[MENU/SET] för att avsluta
 
Avbryta visningen av namn och ålder i månader/år
Välj [OFF] i steg  .
 
Utskriftsinställningar för [Ålder] och [Namn] kan göras på datorn med ”PHOTOfunSTUDIO”, som 
finns på den medföljande DVD:n. Text kan också stämplas på stillbilden med hjälp av [Texttryck].
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Namn och ålder i månader/år kan inte visas på stillbilder som tas i samband med inspelning av 
rörliga bilder ([   ] (prioriteter för rörliga bilder)) 
.