Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
166
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Visa en skärmbild för särskilda bildtagningsförhållanden
Identifiera områden där det kan förekomma överexponering ([Zebramönster])
Bildtagningsläge: 
Kameran kan identifiera ett område i en bild där ljusstyrkan överstiger en viss nivå 
och markera det med ett zebramönster. Tröskelvärdet för vilken ljusstyrka som ska 
representeras med zebramönstret kan också ställas in.
 →   [Anpassad] → [Zebramönster]
[ZEBRA1]
Indikerar ett område där ljusstyrkan överstiger inställt 
tröskelvärde med ett zebramönster som lutar åt höger.
[ZEBRA2]
Indikerar ett område där ljusstyrkan överstiger inställt 
tröskelvärde med ett zebramönster som lutar åt vänster.
[OFF]
[SET]
Anger den ljusstyrka som ska visas för varje zebramönster.
[Zebra 1] / [Zebra 2]
1
Använd     för att välja ljusstyrkan och tryck sedan på [MENU/SET] 
 •Ljusstyrkan kan ställas in på mellan [50%] och [105%] av full ljusstyrka. 
Inställningen [OFF] är tillgänglig för [Zebra 2]. Om [100%] eller [105%] väljs 
indikeras bara överexponerade områden med zebramönstret. Om ett lägre 
numeriskt värde ställs in blir det ljusstyrkeintervall som ska indikeras av 
zebramönster större.