Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
178
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Använda blixten på ett effektivt sätt
Om motivet befinner sig för nära när du tar en bild med blixt kan bilden bli överexponerad. 
Om [Markera] i [Anpassad]-menyn ställs in på [ON], kommer överexponerade områden 
att blinka svart och vitt under [Auto återvisn.] eller visning. Om det här inträffar 
rekommenderar vi att du tar bilden igen, t.ex. efter att ha ställt in en lägre blixteffekt med 
användning av [Blixtjustering] 
.
 
Sätt inte handen för blixten och titta inte in i den på nära håll. 
Använd inte blixten på nära avstånd från motivet (värme/ljus kan skada motivet).
 
Uppladdning av blixten kan ta tid om batteriet är svagt eller om du använder blixten flera gånger 
i följd. När blixten laddas blinkar blixtikonen rött och du kan inte ta en bild även om du trycker in 
avtryckaren helt.
 
Blixten är fast inställd på [   ] (Forcerad blixt Av) i följande fall:
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När bildeffekten (filter) är inställd
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Vid användning av den elektroniska slutaren
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •När [Tyst läge] är inställt på [ON]