Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
181
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
 
Slutartider för varje blixtläge
Blixtläge
Slutartid (sekunder)
1/60
*
1
 - 1/4000
Blixtläge
Slutartid (sekunder)
1 - 1/16000
120
*
2
 - 1/16000
*
1
  Slutartiden är inställd på 60 sekunder i läget [Slutarprioritet] och på T (tid) i läget 
[Manuell exponering].
*
2
  Slutartiden är inställd på T (tid) i läget [Manuell exponering].
 •I läget [Intelligent auto] ändras slutartiden beroende på den identifierade scenen.
 
Blixtinställningar för varje bildtagningsläge (När blixten (medföljer) är monterad) 
(○: Tillgänglig, –: Ej tillgänglig)
Bildtagningsläge
[Intelligent auto]-läge
*
*
*
*
[AE för program]-läge
[Bländarprioritet]-läge
[Slutarprioritet]-läge
[Manuell exponering]-läge
*
  Det går inte att utföra blixtinställningar i [Insp]-menyn. Inställt på [   ], [   ], [   ] eller [   ] 
beroende på motivet och ljusstyrkan.
 
Blixtinställningen kan ändras när bildtagningsläget ändras.
 
Blixtinställningarna sparas även om kameran stängs av.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug