Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
199
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Använda [Film]-menyn
Information om inställningarna i menyn [Film] finns i 
.
 •Menyalternativen [Fotostil], [AFS/AFF/AFC], [Mätningsläge], [Markera skuggor], 
[i.dynamisk], [Int. upplösning], [i.Zoom] och [Digital zoom] är gemensamma för både 
menyn [Insp] och [Film].
Om en inställning i någon av menyerna ändras, ändras även samma inställning i den 
andra menyn automatiskt.
 •Menyn [Film] visas inte i följande fall:
 
– Vid tagning av panoramabilder
[4K-FOTO]
 •För mer information 
.
[Inspelningsformat]
 •För mer information 
.
[Insp.kvalitet]
 •För mer information 
.
[Bildläge]
 •För mer information 
.
[Kontinuerlig AF]
 •För mer information 
.