Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
31
SQW0034
Förberedelser
Ställa in menyn
Du kan använda menyn för att ställa in kamera- och bildtagningsfunktioner, använda 
visningsfunktioner och utföra andra åtgärder. Särskilt [Inst.]-menyn innehåller 
några viktiga inställningar för kamerans klocka och strömsparfunktioner. Kontrollera 
inställningarna i den här menyn innan du fortsätter att använda kameran.
 
Om [Menyminne] 
 i [Inst.]-menyn ställs in på [ON], visas den senast 
visade skärmbilden efter valet av menyalternativet igen. Inställningen är [ON] vid 
inköpstillfället.
 
Om [Menyinformation] 
 i [Inst.]-menyn ställs in på [ON], visas beskrivningar 
av menyalternativen och inställningarna på menyskärmen. 
Exempel:  För att ändra inställningen [Kvalitet] från [   ] till [   ] i [Insp]-menyn 
I den här bruksanvisningen beskrivs de olika stegen som ingår vid inställning av 
menyalternativ så här:
 → 
 [Insp] → [Kvalitet] → [   ]
1
Tryck på [MENU/SET] för att öppna menyn
[Insp]
Inställningarna för bildstorlek och blixtfunktion kan ändras.
[Film]
Du kan välja inspelningsformat och bildkvalitet samt andra 
inställningar.
[Anpassad]
Enhetens funktioner, som visning av skärm- och 
knappfunktionerna, kan ställas in efter önskemål. Det går också 
att registrera ändrade inställningar.
[Inst.]
Alternativ som förenklar användningen av kameran kan ställas 
in, t.ex. inställningar för tidsangivelser och ljudsignalvolym. 
Wi-Fi-inställningarna kan också ändras här.
[Spela]
Du kan skydda och beskära bilder, ange utskriftsinställningar och 
utföra andra inställningar för tagna bilder.