Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
237
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
Skicka bilder i kameran till sociala nätverkstjänster
1
Anslut till en smarttelefon 
Växla 
bildvisningen till 
en annan plats
2
Välj [ 
 ] i ”Image App”
3
Tryck och håll kvar på bilden, och 
dra den för att skicka den till en 
social nätverkstjänst
 •Bilden skickas till den sociala 
nätverkstjänsten eller andra webbtjänster.
 •Du kan ställa in funktioner uppe, nere, till 
vänster och till höger som du vill.
Lägga till platsinformation från en smarttelefon till bilder i kameran
Platsinformation i en smarttelefon kan skickas till kameran. När informationen har 
skickats kan den skrivas på bilderna i kameran.
GPS
  Börjar registrera platsinformation
  Slutar registrera platsinformation
  Skickar och skriver platsinformationen
  Starta registreringen
 •Platsinformation som skiljer sig från den som inhämtats vid registrering kan skrivas. 
Var försiktig avseende följande.
 
– Ställ in [Hemland] i [Tidszoner] i kameran till ditt hemområde.
 
– Ändra inte kamerans [Hemland]-inställning för [Tidszoner] efter att smarttelefonen 
börjat registrera platsinformationen.
 •Platsinformation kan inte skrivas till bilder tagna utan användning av inställningen 
[Klockinst.].