Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
321
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
Det tar lång tid att överföra en bild till webbtjänsten.
 •Är bildstorleken för stor?
→  Överför efter att ha delat de rörliga bilderna med [Dela video] 
.
→  Minska bildstorleken med [Storlek] 
 och skicka den sedan. 
 •Det kan ta längre tid att överföra när avståndet till den trådlösa åtkomstpunkten är stort.
→  Utför överföringen närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
Bilden som skulle ha varit överförd till webbtjänsten finns inte där.
 •Överföringen kanske inte kan slutföras om den kopplas från medan överföringen av bilden pågår.
 •Det kan ta en stund efter överföringen av bilden innan den visas i webbtjänsten beroende på 
serverns status.
→  Vänta en stund och försök sedan igen.
 •Du kan kontrollera överföringsstatus i webbtjänstens länkinställningar genom att logga in på 
”LUMIX CLUB”.
Jag vill skicka tillbaka bilden i webbtjänsten till kameran.
 •Bilderna i webbtjänsten kan inte sparas (hämtas) till den här enheten. Radera inte överförda bilder 
och gör en säkerhetskopia på dem.
Jag kan inte visa eller radera bilder som har överförts till webbtjänsten med den här enheten.
 •Bilder som har överförts till webbtjänsten kan inte visas eller raderas med den här enheten.
→  Använd en smarttelefon eller dator till detta.
Ditt inloggnings-ID och lösenord för ”LUMIX CLUB” raderades när kameran skickades på 
reparation.
 •Inställningarna i kameran kan raderas beroende typ av reparation.
→  Gör alltid en kopia av viktiga inställningar.
Överföringen av bilderna misslyckas halvvägs. En bild kunde inte överföras.
 •Bilden kan inte överföras när batteriindikatorn blinkar rött.
 •Är bildstorleken för stor?
→  Dela de rörliga bilderna med [Dela video] 
.
→  Minska bildstorleken med [Storlek] 
 och skicka den sedan.
 •Filformatet för bilden som kan skickas varierar beroende på destinationen. 
 •Kapaciteten eller antalet bilder i webbtjänsten har uppnåtts.
→  Logga in på ”LUMIX CLUB” och kontrollera destinationens status i webbtjänstens 
länkinställningar.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug