Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
44
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Skärm] / [Bildsökare]
Justera displayens och sökarens ljusstyrka och färg. Det är rekommenderat att använda 
de förvalda inställningarna.
Dessa är avsedda att ge en så naturtrogen förhandsvisning av den faktiska bilden som 
möjligt.
Inställningar
[Ljusstyrka]
Justera ljusstyrkan.
[Kontrast]
Justera kontrasten.
[Mättnad]
Justera färgintensiteten.
[Röd ton]
Justera färgnyansen.
[Blå ton]
Justera de blå nyanserna.
1
Tryck på     för att välja inställningsalternativ och tryck sedan på     för att 
spara inställningen
 •Du kan också göra justeringar med vridreglaget.
2
Tryck på [MENU/SET]
 
Displayen och sökaren justeras när de används.
 
Vissa motiv kan se annorlunda ut än de gör i verkligheten men detta påverkar inte den tagna 
bilden.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug