Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
61
SQW0034
Grunder
Välj bildtagningsläge
När menyinställningarna ändras
Även om menyinställningarna ändras temporärt när någon av de anpassade 
inställningarna väljs, ändras inte de som är inställda för tillfället.
För att ändra den inställningsuppsättning som är registrerad för närvarande skriver du 
över den registrerade informationen med hjälp av [Pers.Inst.Minne] i [Anpassad]-menyn.
Ej tillgänglig i följande fall:
 •I [Intelligent auto]-läge
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug