Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
76
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder med automatiska inställningar  [Intelligent auto]-läge
Automatisk distinktion mellan scener
Vid bildtagning
[i-Porträtt]
[i-Landskap]
[i-Makro]
[i-Nattporträtt]
*
1
[i-Nattlandskap]
[i-Nattfotografering]
*
2
[i-Maträtter]
[i-Baby]
*
3
[i-Solnedgång]
När scenen inte motsvarar något av ovanstående
*
1
  När blixten (medföljer/tillval) används.
*
2
  När [iNattfotografering] är [ON]. 
*
3
  När barn under 3 års ålder (som är registrerade i kameran med ansiktsidentifiering) identifieras av 
kameran.
Vid inspelning av rörliga bilder
[i-Porträtt]
[i-Landskap]
[i-Svag belysning]
[i-Makro]
När scenen inte motsvarar något av ovanstående
 •I [   ], [   ], och [   ] justerar kameran fokus på det öga som är närmast enheten och 
matchar exponeringen med ansiktet. I [Intelligent auto]-läge går det inte att ändra det 
öga som enheten fokuserar på. 
([Ansikts-/ögonigenkänning])
 •När kameran identifierar [   ] som den optimala scenen och om den fastställer att 
eventuella skakningar kan minskas genom användning av ett kamerastativ eller på 
annat sätt, väljs en långsammare slutartid än normalt. Flytta inte kameran efter att 
avtryckaren tryckts ner.
 •Automatisk scenavkänning fungerar inte förrän fokus är låst på ett motiv vid AF-följning.
 •Om [Ansiktsigenk.] är inställt på [ON] och kameran känner igen ett ansikte som liknar 
ett som redan är registrerat, visas [R] i det övre högra hörnet av ikonerna [   ], [   ], 
och [   ].
 
Beroende på fotograferingsförhållanden kan olika scentyper anges för samma motiv.
Om motljuskompensation
Motljuskompensation aktiveras automatiskt i [Intelligent auto]-läge. Motljus innebär att 
ljuset kommer bakifrån motivet. När det är motljus verkar motivet mörkare och kameran 
försöker korrigera det automatiskt genom att öka ljusstyrkan i bilden.