Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
74
SQW0034
Grunder
Radera bilder
Ta bort flera (upp till 100)/Ta bort alla bilder
En bildgrupp 
 behandlas som 1 bild. (Alla bilder i vald bildgrupp tas bort.)
1
Tryck på [ 
 ]-knappen medan en bild visas
2
Använd     för att välja [Radera flera]/[Radera alla] 
och tryck på [MENU/SET]
 •Du kan också välja alternativ genom att vrida på vridreglaget.
 •Om [Radera alla] väljs 
→  Visas ett bekräftelsemeddelande. Välj [Ja] och tryck på 
[MENU/SET].
 •Välj [Radera alla utom Favorit] i [Radera alla] om det finns bilder 
som har ställts in som [Favorit] 
.
Radera ensk
Radera ensk
Radera flera
Radera flera
Radera alla
Radera alla
3
(Om [Radera flera] är valt) 
Använd         för att välja bilden och tryck på 
[MENU/SET]
 •För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.
 •Du kan också välja bilder med vridreglaget. 
 Bild vald
Utför
4
(Om [Radera flera] är valt) 
Använd   för att välja [Utför] och tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på [MENU/SET]. 
 •Kan ta tid beroende på hur många bilder som raderas.