Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
Informácie týkajúce sa riešenia problémov
R Ak pri realizácii postupov uvedených v tomto dokumente narazíte na nejaký problém, prečítajte si tú
časť návodu Návod na obsluhu patriacu k telefónnemu systému, v ktorej sa uvádza riešenie
problémov s pripojením do siete.
R Ak sa vyskytne problém s použitím aplikácie Smartphone Connect, prečítajte si pokyny v časti
s riešením problémov v návode Sprievodca aplikáciou Smartphone Connect, ktorý je k dispozícii na
stiahnutie z našej webovej stránky.
Ochranné známky
R Android je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
R iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
R Wi-Fi
®
 je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance.
R Všetky ďalšie uvedené ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Ďalšie informácie
R Zmena konštrukčného riešenia, dizajnu a technických parametrov vyhradená.
R Ilustrácie použité v tomto dokumente sa môžu od skutočného zariadenia mierne líšiť.
R V označeniach modelov v tomto dokumente sú vynechané koncové znaky.
R Informácie o obchodnom oddelení a podpore zákazníkov získate v návode na obsluhu základne.
© Panasonic Corporation 2013
*PNQX6126YA*
*PNQX6126YA*
 
PNQX6126YA  
CC0813MG1027 (E)
PRW1x0_Setup_Guide_(sk-sk)_0126_ver101.pdf   8
2017/01/26   14:17:20
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug