Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect
Telefón so špičkovým dizajnom a aplikáciou Smartphone
Connect
Model    
KX-PRW110
KX-PRW120
Wi-Fi
KX-PRW110
KX-PRW120
Čo to je Smartphone Connect?
Smartphone Connect je bezplatná aplikácia od spoločnosti Panasonic, ktorá premení váš
smartfón na súčasť vášho telefónneho systému. Smartphone Connect môžete využívať na:
– volanie a prijímanie volaní stabilnej linky svojím smartfónom,
– kopírovanie údajov zo smartfónu do telefónneho systému
– a mnoho iného!
Okrem toho môžete dokonca využívať základňu na rozšírenie dosahu svojej bezdrôtovej
siete (str. 6), čo je výborné pre väčšie domácnosti.
Ako to funguje?
Váš smartfón a základňa vášho telefónneho systému spolu komunikujú cez smerovač
bezdrôtovej siete, čo umožňuje využívať funkcie telefónneho systému prostredníctvom
Wi-Fi.