Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
Konfigurácia základne na zväčšenie dosahu Wi-Fi siete (režim
zosilňovača Wi-Fi)
Ak máte telefónny systém v rozľahlom dome, na rozšírenie dosahu vytvorenej bezdrôtovej siete môžete
využívať režim zosilňovača Wi-Fi zabudovaný v základni. To je užitočné vtedy, keď signál smerovača
bezdrôtovej siete nedokáže pokryť všetky časti domu.
Bolo by vhodné využívať režim zosilňovača Wi-Fi?
Režim zosilňovača Wi-Fi sa odporúča pre rozľahlejšie budovy spôsobom naznačeným nižšie.
V menších budovách odporúčame režim zosilňovača Wi-Fi nevyužívať.
Široké, jednoposchodové budovy
Trojposchodové budovy
Pre vašu informáciu:
Základňu nedávajte príliš blízo smerovača bezdrôtovej siete.
Ak sú príliš pri sebe, režim zosilňovača Wi-Fi môže spôsobovať krátke výpadky v prenose zvuku pri
komunikácii s vonkajšou stanicou.
– V jednoposchodovej budove umiestnite základňu do inej miestnosti než smerovač bezdrôtovej siete
tak, aby boli od seba vzdialené aspoň na jednu šírku miestnosti.
– V trojposchodovej budove umiestnite základňu na iné poschodie než smerovač bezdrôtovej siete.
Ak využívate zariadenie na zväčšenie dosahu Wi-Fi siete, režim zosilňovača Wi-Fi nepoužívajte.
Ak už máte zariadenie na zväčšenie dosahu Wi-Fi siete, použitie režimu zosilňovača Wi-Fi môže
spôsobovať problémy so sieťou (napríklad ťažkosti s pripojením k internetu a krátke výpadky v prenose
zvuku pri komunikácii s vonkajšou stanicou).
6
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect