Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
Zapnutie režimu zosilňovača Wi-Fi
1.
Použite jednu z prenosných jednotiek svojho telefónneho systému
a najprv stlačte MMenuN (pravé tlačidlo funkcií menu) a potom #538.
 
2.
Pomocou tlačidiel MDN alebo MCN zvoľte “Zapnúť” a potom stlačte MOKN.
Regen.zosilň.
Zapnúť
Vypnúť
Dôležité informácie
Pre režim zosilňovača Wi-Fi je potrebný smerovač.
Ak smerovač bezdrôtovej siete nemá aktivovanú funkciu smerovača a k sieti nie je pripojené žiadne iné
zariadenie s funkciou smerovača, režim zosilňovača Wi-Fi nepracuje.
Základňa nemá funkciu smerovača.
Režim zosilňovača Wi-Fi umožňuje, aby základňa pracovala ako prístupový bod bezdrôtovej siete.
Nenahrádza funkcie smerovača bezdrôtovej siete a nedisponuje funkciou smerovača.
Upozornenie týkajúce sa open-source softvéru
R Časti tohto produktu využívajú softvér s otvoreným zdrojovým kódom na základe relevantných
podmienok licencií slobodného softvéru GPL a/alebo LGPL organizácie FSF (Free Software Foundation)
a ďalších podmienok. Prečítajte si, prosím, všetky informácie týkajúce sa licencie a autorských práv
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý využíva tento produkt. Tieto informácie sú k dispozícii na
nasledujúcej webovej stránke:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
Najmenej tri (3) roky od dodania tohto produktu bude Panasonic Corporation poskytovať akémukoľvek
subjektu tretej strany, ktorý o to požiada cez kontaktné miesto uvedené nižšie, za poplatok neprevyšujúci
náklady na fyzické dodanie zdrojového kódu kompletnú strojovo čitateľnú kópiu zodpovedajúceho
zdrojového kódu spolu s informáciami o autorských právach, ktoré zastrešujú licencie GPL a LGPL.
Upozorňujeme, že na softvér s licenciami GPL a LGPL sa nevzťahuje záruka.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
Informácie o softvéri
R Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) pre aplikáciu Smartphone Connect je k dispozícii na
nasledujúcej webovej stránke:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
7
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect
PRW1x0_Setup_Guide_(sk-sk)_0126_ver101.pdf   7
2017/01/26   14:17:20
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug