Panasonic DP1520 Operating Guide

Page of 76
14
A B C
A5
A5-R
A4-R
A3
B4
A4
1
1
2
3
4
4
2
1
2
3
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedieningsschema
■ Vlot bedieningsoverzicht
Via de
ADF, I-ADF
documentinvoer
of
Vanaf de
glasplaat
Papier
toevoegen
Zet de
stroomschakelaar in
de AAN stand.
Origineel geleiders*
Lade
Instellen op de breedte
van het origineel
(Maximaal 50 A4-
formaat originelen)
Indien ingesteld op
een andere functie
∗∗∗∗∗
Voor het instellen van de breedte pakt
u de geleiders in het midden vast.
Origineel geleiders
Face-down
● Als het origineel niet naar behoren
geplaatst is, kan een deel ervan
niet gekopieerd worden
● Voor originelen die kleiner zijn
dan A6: positioneer het origineel
binnen het gebied van A6 en
selecteer A6
 Papier toevoegen (Papierlade)
De volgende stappen gelden voor papierlade 1; ga op dezelfde wijze te werk voor de andere optionele papierlades.
Opmerking:
Zie voor het veranderen van
papierformaat pagina 54.
Papierlade
Papierlade
Papier laden: gebruikskant boven
Papiergewicht: 60 - 90 g/m²
Papier capaciteit: 550 vel (80 g/m
2
)
Max. niveau
indicator
Opmerking:
Let op dat het papier goed recht ligt
en dat het niet boven de maximum-
aanduiding uitsteekt.
Drukken
Handinvoer
 Papier bijvullen (enkelvel-invoer)
Kopiëren op speciaal papier, enz.
Totdat het stopt
Stel de breedtegeleiders in.
Foutieve instelling kan ertoe leiden
dat het papier kreukt, vastloopt of
scheef trekt.
Breedte-geleiders
Face-down.
Totdat het stopt
Bovengrens-geleiders
Voeg papier toe
(Voorkom uitsteken buiten de
geleiders)
Papiergewicht: 55 - 133 g/m
2
Papier capaciteit: 50 vel/80 g/m
2
Om papier bij te vullen in de extra
velinvoerlade, neemt u het overgebleven
papier uit de lade, zorgt u dat het
gelijkligt met het extra bij te vullen papier
en legt u al het papier tegelijk in de lade.
Te kopiëren kant naar boven