Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
16
SQW0034
Före användning
Kamerans olika delar och funktioner
23
Sökare (LVF) 
I den här bruksanvisningen används ordet ”sökare” för LVF-sökaren.
24
Ögonsensor 
25
Diopterjusteringsratt 
26
[LVF]-knapp 
 / [Fn3]-knapp 
27
Remögla 
28
Display
29
[HDMI]-uttag 
30
[AV OUT/DIGITAL]-uttag 
27
25
23
26
24
28
29
30