Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
202
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Visa gruppbilder
Spela upp bilderna i bildgrupper en i taget
1
Välj en bild med undermenyikonen ([ 
 ]) och tryck 
på 
 •Undermenyskärmen visas.
Visa i grupp
Visa i grupp
Ladda upp (wi-fi)
Ladda upp (wi-fi)
2
Använd     för att välja [Visa i grupp] och tryck på 
[MENU/SET]
3
Använd     för att bläddra genom bilderna
 •Om du använder     för att välja [Avsluta Visa i grupp] och 
trycker på [MENU/SET] efter att ha tryckt på   igen, visas den 
normala visningsskärmen.
 •Samma åtgärder kan utföras för bilder i en bildgrupp som vid 
normal visning av stillbilder. (Multibildvisning, visningszoom, 
borttagning av bilder osv.)
 
Bilder grupperas inte om de tas utan att inställningen för [Klockinst.] har ställts in.
 
Bilder i bildsekvenser som tagits med en annan enhet kanske inte kan identifieras som bilder i en 
bildgrupp.