Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
204
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
Du kan skydda, ändra storlek, ange utskriftsinställningar och utföra andra inställningar för 
tagna bilder.
 •För information om hur du gör inställningar i menyn. 
 
I följande fall skapas nya bilder efter redigeringen av bilderna. Innan du påbörjar en redigering 
måste du kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda minnet eller på 
minneskortet.
 •[RAW-bearbetning]
 •[Texttryck]
 •[Time lapse video]
 •[Stoppa rörelsevideo]
 •[Ändr. strl.]
 •[Trimmar]
 
Det kanske inte går att ställa in eller redigera bilder som tagits med en annan kamera.
[Bildspel]
Visar automatiskt bilder i följd. Rekommenderas när du visar bilder på en TV.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Bildspel]
2
Använd     för att välja alternativ, och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 •Om du väljer [Kategorival], använder du         för att välja 
kategori, och trycker sedan på [MENU/SET]. Information om 
kategorier finns i 
.
3
Använd   för att välja [Start], och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 
Funktioner under bildspel
Paus/visa
Stopp
Föregående
Nästa
Vridreglage
(moturs)
Sänk volymen
Vridreglage
(medurs)
Höj volymen