Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
203
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Hämta stillbilder från rörliga bilder
Spara en scen från rörliga bilder som en stillbild.
 •För mer information om att spara en stillbild från rörliga bilder i 4K inspelade med 
[4K-FOTO] inställt till [ON], se 
.
1
Visa bilden du vill ta som en stillbild 
genom att trycka på   för att pausa 
de rörliga bilderna som spelas upp på 
kameran
 •Tryck på     under paus för att snabbspola framåt/
bakåt.
2
Tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på 
[MENU/SET].
 •Stillbilden sparas med bildformatet [16:9] och [Kvalitet] 
på [   ]. Bildstorleken varierar beroende på de rörliga 
bilder som spelas upp.
 
– För rörliga bilder som spelats in i [Insp.kvalitet] [4K]: [M] (8M)
 
– För rörliga bilder som spelats in i [Insp.kvalitet] [FHD], [HD]: [S] (2M)
 
Bildkvaliteten blir något lägre beroende på inställningen av [Insp.kvalitet] för de ursprungliga 
rörliga bilderna.
 
När en stillbild som hämtats från rörliga bilder spelas upp, visas [   ].
 
För att hämta en stillbild från rörliga bilder medan kameran är ansluten till en TV med HDMI-
microkabeln, ställer du in alternativet [VIERA link] för [TV-anslutning] i menyn [Inst.] på [OFF].
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Stillbilder kan inte hämtas från rörliga bilder i följande fall.
 •Rörliga bilder som spelats in i formatet [MP4] med inställningen [VGA/4M/25p]