Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
205
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
 
Så här ändrar du inställningar som musik eller visningstid
Välj [Effekt] eller [Inställningar], och tryck sedan på [MENU/SET].
[Effekt]
[AUTO] / [NATURAL] / [SLOW] / [SWING] / [URBAN] / [OFF]
[Inställningar] [Varaktighet] [1SEC] / [2SEC] / [3SEC] / [5SEC]
[Upprepa]
[ON] / [OFF]
[Ljud]
[OFF]: Musik och ljud spelas inte upp.
[AUTO]:  Med stillbilder kommer musik att spelas och med rörliga 
bilder spelas ljudet i dessa upp.
[Musik]: Musik spelas upp. 
[Ljud]: Ljud från rörliga bilder spelas upp.
 
När [URBAN] har valts kan det inträffa att bilden visas svart-vit som en skärmeffekt.
 
[AUTO] kan endast användas om [Kategorival] väljs. Bilderna spelas upp med de 
rekommenderade effekterna för varje kategori.
 
Om ett bildspel spelas upp genom att [End. rörl. bilder] eller [Kategorival] ställs in på [   ], [   ] 
eller [   ], är [Effekt] fast inställt på [OFF].
 
När ett bildspel spelas upp från en bildgrupp eller om [Effekt] ställs in, är effekterna avaktiverade.
 
Om panoramabilder, rörliga bilder eller bildgrupper spelas upp är inställningen [Varaktighet] 
avaktiverad.
 
[Varaktighet] kan endast ställas in om [Effekt] är inställd på [OFF].
 
En del av [Effekt] kan inte användas vid visning av bilder på en TV via HDMI-microkabel eller vid 
visning av bilder tagna med stående orientering.
 
Musikeffekter kan inte läggas till.