Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
222
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Red. ans. igenk.]
Redigera eller radera information för bilder med felaktig ansiktsidentifiering.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Red. ans. igenk.] → [REPLACE] eller [DELETE]
2
Använd     för att välja bild, och tryck på [MENU/SET]
3
Använd     för att välja en person, och tryck på [MENU/SET]
 •Om [DELETE], går du till steg 
5
.
 •Personer som inte har information om ansiktsidentifiering registrerad kan inte väljas.
4
Använd         för att välja en person som ska ersättas med en annan, och 
tryck på [MENU/SET]
5
Använd     för att välja [Ja], och tryck på [MENU/SET]
 
När informationen om ansiktsidentifiering har tagits bort kan den inte återställas.
 
Bilder där all information om ansiktsidentifiering har tagits bort kategoriseras inte av 
ansiktsidentifieringen under [Kategorivisning] eller [Kategorival].
 
Redigera information om ansiktsidentifiering i gruppenheter för en bildgrupp. (Informationen kan 
inte redigeras för varje bild i en bildgrupp.)
 
Endast den första bilden i en bildgrupp kan redigeras.