Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
30
SQW0034
Förberedelser
Ställa in klockan
8
Tryck på     för att ange din tidszon 
hemma och tryck på [MENU/SET]
Namn på stad eller region
Aktuell tid
Timmar från GMT 
(Greenwich Mean Time) 
 
Om klockan inte ställs in kan rätt datum inte skrivas ut vid beställning av en utskrift av bilden eller 
vid datumstämpling på bilden med [Texttryck]. 
Ändra tidsinställningarna
Välj [Klockinst.] i [Inst.]-menyn för att ändra den aktuella tidsinställningen.
 •Klockinställningarna sparas i ca 3 månader efter att batteriet tas ut, förutsatt att ett 
fulladdat batteri har suttit i kameran i 24 timmar innan det tas ut.
1
Välj [Klockinst.] i [Inst.]-menyn
 •För mer information om hur du ställer in menyn 
2
Ange datum och tid (utför steg 
5
 - 
6
 
)