Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
66
SQW0034
Grunder
Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen
Använda nivåmätaren
Om du vill säkerställa att kameran inte är sned eller lutar, till exempel när du tar en bild av 
ett landskap, använder du nivåmätarindikatorn som referens.
1
Tryck på [DISP.]-knappen för att växla visning
Tryck på knappen för att ändra visningen. Tryck på knappen tills 
nivåmätaren visas.
2
Korrigera kamerans vinkel
 
Använda nivåmätaren
Den gula linjen indikerar aktuell vinkel. Korrigera kamerans vinkel så att den 
överensstämmer med den vita linjen.
Luta uppåt eller nedåt
 •I detta fall är den vänd uppåt.
Luta vänster eller höger
 •I detta fall har den tippat ner 
åt höger.
 •När kamerans lutning är mycket liten eller ingen alls lyser nivåmätaren grönt.
 •När bilder tas i stående orientering ändras nivåmätaren automatiskt till stående 
orientering.
 
Även om vinkeln är i stort sett korrekt kan det förekomma ett fel på runt ±1 grad.
 
Tilldela [Nivåmätare] till en funktionsknapp för att kunna slå på och av nivåmätaren med ett tryck 
på funktionsknappen.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
När kameran flyttas kanske inte nivåmätaren kan visas korrekt.
 
Nivåmätaren kanske inte visas korrekt och funktionen för riktningsdetektering 
kanske inte 
fungerar korrekt om bilder tas med kameran riktad kraftigt uppåt eller nedåt.