Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
68
SQW0034
Grunder
Visa bilderna
Zooma in och visa bilder ”Visningszoom”
1
Flytta zoomreglaget mot T-sidan
 •Varje gång du flyttar zoomreglaget mot T-sidan ökar 
förstoringsgraden fyra gånger: 2x, 4x, 8x och 16x.  
(Visad bildkvalitet försämras för varje steg.)
 •För ett zooma ut → Flytta zoomreglaget mot W-sidan.
 •Flytta zoompositionen → Tryck på        .
Aktuell zoomposition
 
Visningszoom kan inte användas vid uppspelning av rörliga bilder, visning av panoramabilder med 
automatisk bläddring, eller vid kontinuerlig uppspelning.
Visa en lista med bilder ”Multibildvisning”
1
Vrid zoomreglaget till W-sidan
 •Vrid zoomreglaget till W-sidan för att växla visningsmetod i 
följande ordning: skärm med 1 bild (helskärm) → skärm med 
12 bilder → skärm med 30 bilder → kalenderskärmen. (Vrid 
reglaget till T-sidan för att återgå.)
 •När du väljer en bild med markörknappen och trycker på 
[MENU/SET] på skärmen med 12 bilder eller 30 bilder visas den 
valda bilden på skärmen med 1 bild (helskärm).
 •Du kan också välja bilder med vridreglaget. 
 
Bilder märkta med [!] kan inte visas.