Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
69
SQW0034
Grunder
Visa bilderna
Visa bilder efter inspelningsdatum ”Kalendervisning”
1
Flytta zoomreglaget mot W-sidan för att visa 
kalenderskärmen
2
Använd         för att välja inspelningsdatum och 
tryck på [MENU/SET]
 •Bilderna visas på en skärm med 12 bilder.
 •Du kan också välja datum med vridreglaget.
Valt datum
 
Kalendern kan visas mellan januari 2000 till december 2099.
 
Endast månader för tagna bilder visas på kalenderskärmen. Bilder som tas utan klockinställningar 
visas med datumet 1 januari 2014.
 
Bilder som har tagits med destinationsinställningar gjorda i [Tidszoner] visas på kalenderskärmen 
med rätt datum för destinationens tidszon.