Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
3
 Prvé spustenie aplikácie
Po nainštalovaní aplikácie Smartphone Connect do smartfónu je všetko pripravené na spustenie aplikácie
a zaregistrovanie smartfónu k základni. Na tento krok použite svoj smartfón.
1.
Zaistite, aby bola funkcia Wi-Fi v smartfóne aktivovaná a aby bol
smartfón pripojený k tej istej bezdrôtovej sieti ako základňa.
 
2.
Spustite aplikáciu Smartphone Connect tak, že sa dotknete jej ikony (tu
naznačenej napravo).
3.
Na základe výzvy na zaregistrovanie smartfónu k základni použite
príkaz [Štart].
R Tu uvedené ilustrácie obsahujú aplikáciu určenú pre Android.
Potvrdiť
Zrušiť
Štart
Registráciu tohto mobilného 
telefónu k základni spustíte 
klepnutím na „Štart“.
4.
Vyčkajte, pokým neprebehne celý proces registrácie až do konca.
R Uvedie sa zobrazenie klávesnice aplikácie [Klávesn].
R Môžete skontrolovať, či je smartfón pripojený k základni.
iPhone/iPad
Túto informáciu skontrolujete v Centre notifikácií.
Android
Skontrolujte, či sa na stavovej lište a notifikačnom paneli zobrazuje
.
Pre vašu informáciu:
R V záujme využitia funkcií tejto aplikácie na maximum je potrebné, aby mal smartfón aktívne pripojenie
Wi-Fi. Ak je funkcia Wi-Fi vo vašom smartfóne vyradená z činnosti alebo je nakonfigurovaná tak, že sa
kvôli šetreniu energie preruší (uvedie do režimu spánku), nie je možné volať ani prijímať volania.
5
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug