Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
143
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta bildsekvenser
4
Fokusera på motivet och ta en bild
 •Håll ner avtryckaren helt för att aktivera 
bildsekvensläget.
50
i
 
Avaktivera bildsekvensläget
I steg 
2
, väljer du [   ] ([Enskild]) eller [ 
 ].
Fokusering i bildsekvensläge
Vilken typ av fokusering som används varierar beroende på fokusläget 
 och 
inställningen av [Prio. f. fokus/slutarutl.] 
 i [Anpassad]-menyn.
Fokusläge
[Prio. f. fokus/slutarutl.]
Fokus
[AFS]
[FOCUS]
Vid första bilden
[RELEASE]
[AFF] / [AFC]
*
1
[FOCUS]
Normal fokusering
*
2
[RELEASE]
Förutsedd fokusering
*
3
[MF]
Fokus ställs in med manuell fokusering
*
1
  Fokus är fast inställt i den första bilden vid fotografering av mörka motiv eller när 
bildsekvenshastigheten är inställd på [SH].
*
2
  Eftersom kameran tar en bildsekvens medan fokus justeras kan bildsekvenshastigheten bli 
långsammare.
*
3
  Kameran förutser fokus inom ett möjligt intervall genom att ge högre prioritet till 
bildsekvenshastigheten.