Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
142
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta bildsekvenser
Bildtagningsläge: 
Bilderna tas i följd medan avtryckaren hålls ned.
 •Om [Bildfrekvens] är inställt på [SH] tas bilderna tillsammans i en bildsekvensgrupp 
(→201)
.
1
Tryck på knappen [ 
 ] (   )
2
Tryck på     för att välja bildsekvensikonen 
([   ], osv.) och tryck på 
3
Tryck på     för att välja 
bildsekvenshastighet och tryck på 
[MENU/SET]
[SH]
(extra hög 
hastighet)
*
1
[H]
(hög hastighet)
[M]
(medelhög 
hastighet)
[L]
(låg hastighet)
Hastighet 
(bilder/sekund)
[AFS]
40
11
7
2
[AFF] / [AFC]
6,5
6,5
2
Live View vid 
bildsekvensfotografering
Ingen
Ingen
Tillgänglig
Tillgänglig
Antal bilder
*
2
Med RAW-filer
20
*
3
20
*
3
20
*
3
Utan RAW-filer
60
Beror på kortets lagringskapacitet
*
3
*
1
 Den elektroniska slutaren aktiveras.
*
2
  Antalet bilder i en bildsekvens begränsas av bildtagningsförhållandena och typen och/eller 
statusen för det kort som används.
*
3
  Bilder kan tas tills kortet är fullt. Bildsekvenshastigheten blir däremot lägre halvvägs 
genom bildtagningen. Exakt tidpunkt för sänkningen av bildsekvenshastigheten beror 
på bildförhållandet, bildstorleken och bildkvaliteten, såväl som på vilken typ av kort som 
används.
 •Bildsekvenshastigheten kan bli långsammare som resultat av följande 
inställningar: 
 
– [Bildstorlek] 
, [Kvalitet] 
, Känslighet 
, Fokusläge 
[Prio. f. fokus/slutarutl.] 
 •Bildsekvenshastigheten kan också ställas in med [Bildfrekvens] i [Insp]-menyn. 
 •Information om RAW-filer finns i