Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
153
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta bilder automatiskt vid specifika intervaller  
[Time lapse foto]
Bildtagningsläge: 
Ta stillbilder automatiskt genom att ställa in information om t.ex. starttid och 
tidsfördröjning. Den här inställningen är praktisk om du vill ta bilder vid konstanta 
intervall för landskapsscenerier, gradvisa förändringar hos djur och växter och liknande 
användningsområden. Bilderna tas som en gruppbild. 
 Du kan spela in rörliga 
bilder genom att använda [Time lapse video] i [Spela]-menyn. 
 •Ställ in datum- och tidsinställningarna i förväg. 
(→29)
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Time lapse foto]
2
Tryck på     för att välja alternativ, och 
tryck sedan på [MENU/SET]
[Starttid]
[Nu]
Starta bildtagningen genom att trycka ner avtryckaren helt.
[Ställ in 
tidsinställning]
Ställ in tiden när bildtagningen ska börja. Valfri tid upp till 
23 timmar och 59 minuter i förväg kan ställas in.
Tryck på     för att välja alternativ (timme och/
eller minut), och     för att ställa in starttiden, 
och tryck sedan på [MENU/SET]
[Fotointervall] / 
[Bildräknare]
Bildtagningsintervall och antal bilder kan ställas in.
   : Välj alternativet (minut/sekund/antal bilder)
   : Inställning
[MENU/SET]: Ställ in
 •Ett intervall på mellan 1 sekund och 99 minuter och 59 sekunder kan 
ställas in i steg om 1-sekund.
 •Antalet bilder som ska tas kan ställas in från 1 till 9 999 bilder.
 •Använd en intervallinställning   som är längre än exponeringstiden 
(slutartid)  . (Illustration nedan)
Om intervallinställningen   är kortare än exponeringstiden (slutartid)   
(t.ex. vid bildtagning nattetid), kan kameran eventuellt hoppa över bilder 
under bildtagningen.
Första
Andra
Tredje
3
Tryck på     för att välja [Start] och tryck på [MENU/SET]