Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
215
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Time lapse video]
Du kan skapa rörliga bilder utifrån bilderna i en bildgrupp som tagits med användning av 
[Time lapse foto]. De rörliga bilderna sparas i MP4-format.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Time lapse video]
2
Använd     för att välja bildgruppen [Time lapse foto], och tryck på [MENU/SET]
3
Skapa rörliga bilder efter att ha valt en produktionsmetod
 •Processen är samma som den som används för att skapa rörliga bilder efter bildtagning med 
alternativet [Time lapse foto]. Se informationen i steg 
5
 och efterföljande steg 
.
Information om de rörliga bilder som skapats finns i 
.
[Stoppa rörelsevideo]
Du kan skapa rörliga bilder från bilderna i en bildgrupp som tagits med 
[Stop Motion Animering]. De rörliga bilderna sparas i MP4-format.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Stoppa rörelsevideo]
2
Använd     för att välja en animeringsgrupp, och tryck på [MENU/SET]
3
Skapa rörliga bilder efter att ha valt en produktionsmetod
 •Processen är samma som den som används för att skapa rörliga bilder efter bildtagning med 
alternativet [Stop Motion Animering]. Se informationen i steg 
8
 och efterföljande steg 
.
Information om de rörliga bilder som skapats finns i 
.