Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
154
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta bilder automatiskt vid specifika intervaller  [Time lapse foto] 
4
Tryck ner avtryckaren helt
 •Bildtagningen startar automatiskt.
 •Vid paus i bildtagningen stängs kameran av automatiskt om ingen åtgärd vidtas 
under en förinställd tidsperiod. Bildtagningen med [Time lapse foto] fortsätter även 
om kameran stängs av, och kameran startas automatiskt igen när bildtagningen 
återupptas. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att starta kameran manuellt.
 •Tryck ner knappen [Fn2] när kameran är påslagen för att visa skärmen för val 
av paus eller stopp. Utför åtgärden baserat på anvisningarna på skärmen. Tryck 
ner knappen [Fn2] medan kameran är i pausläge för att visa skärmen för val av 
omstart eller stopp. Åtgärden kan också startas om från pausläget genom att 
trycka ner avtryckaren helt.
 •Tryck på [Ja] om ett meddelande visas om du vill fortsätta skapa rörliga bilder.
5
Välj metod för att skapa rörliga bilder
 •[Inspelningsformat]: [MP4]
[Insp.kvalitet] Anger bildkvaliteten för de rörliga bilderna.
[4K/25p] / [4K/24p] / [FHD/50p] / [FHD/25p] / [HD/25p] / [VGA/25p]
[Bildhastighet]
Anger antalet bilder per sekund. Högre antal ger en mjukare animering av 
bilderna.
[50fps]
*
 / [25fps] / [12.5fps] / [8.3fps] / [6.25fps] / [5fps] / [2.5fps] / [1fps]
*
 Endast tillgänglig med inställningen [FHD/50p]
 •Antal bilder per sekund kan ställas in på [24fps], [12fps], [8fps], [6fps], 
[4.8fps], [2.4fps] eller [1fps] när [Insp.kvalitet] är inställd på [4K/24p].
[Sekvens]
[NORMAL]: Sammanfogar stillbilderna i den ordning de togs.
[REVERSE]: Sammanfogar stillbilderna i omvänd bildtagningsordning.
6
Använd     för att välja [Utför], och tryck på 
[MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs 
åtgärden.
 •Du kan också skapa rörliga bilder med användning av 
[Time lapse video] i menyn [Spela]. 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug