Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
219
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Favorit]
Genom att märka dina favoritbilder med en stjärna [ ] kan du visa endast favoritbilderna, 
eller så kan du ta bort alla bilder utom dina favoriter.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Favorit] → [Enskild] eller [Flera]
2
Välj bild
[Enskild]
  Använd     för att välja bild, och tryck på [MENU/SET]
 •För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.
Favoritbildsinställning
[Flera] (upp till 999 bilder)
  Använd         för att välja bild, och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 •För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.
2
3
4
5
6
1
Favoritbildsinställning
 
För att rensa alla
I steg 
1
 väljer du [Favorit] → [Avbryt] → [Ja], och trycker sedan på [MENU/SET]
 
Om [Favorit] ställs in för en bild i en bildgrupp, visas antalet bilder som ställts in med 
[Favorit]-ikonen för den första bilden.
 
Alternativet [Visningsläge] måste vara inställt på [Normal visning] för att du ska kunna välja 
[Avbryt].
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Stillbilder tagna med inställningen [Kvalitet] [   ]